Kirkerådet tager sig af Den Danske Kirkes praktiske og økonomiske anliggender. Mindst fem af rådets medlemmer bliver valgt af kirkens medlemmer på årsmødet, der som regel afholdes i juni måned. Kirkerådsmøderne er å

Desuden er kirkens præst og kirkens værge medlemmer, ligesom den danske ambassade i London udpeger et medlem af rådet.

 Kirkerådet mødes fire-seks gange om året. Mellem møderne varetages kirkerådets mange praktiske opgaver af forskellige udvalg, hvor der også sidder frivillige, ikke-valgte personer.

Kirkerådets møder er offentlige for stemmeberettigede medlemmer af kirken.

Læs referater fra kirkerådsmøder og se datoer for kommende kirkerådsmøder i kalenderen.

Kirkerådet 2017-2018

Dorte Bille Harding, formand,

Christine Bergstedt, næstformand

Søren Kjær Petersen, formand for økonomiudvalg

Lisbeth Pedersen, kasserer

Anne-Grethe Jensen, sekretær

Benedikte Malling Bech, personale-ansvarlig

Ole Justesen, kirkeværge

Andy Marino, kirkeværge

Flemming Kloster Poulsen, præst

Peter Melbye, IT ansvarlig

Ulrik E. Petersen, Den Danske Ambassade

Palle Baggesgård Pedersen

Per Gullestrup

Jacob Christiansen

Udvalg

Forretningsudvalg

Dorte Bille Harding (formand), Søren Kjær Petersen, Per Gullestrup, Flemming Kloster Poulsen, Ulrik E. Petersen

Økonomiudvalg:

Søren Kjær Petersen (formand), Lisbeth Pedersen, Christine Bergstedt, Per Gullestrup, Palle Baggesgård  Pedersen.

Værgeudvalg:

Ole Justesen (formand), Andy Marino, Andy Atkinson (ekstern, bestyrer).

Personaleudvalg:

Benedikte Malling Bech (formand), Dorte Bille Harding, Anne-Grethe Jensen.

Ansættelsesudvalg

Dorte Bille Harding, Palle Baggesgård Pedersen, Flemming Kloster Poulsen, Anne-Grethe Jensen

Medlems- og aktivitetsudvalg:

Flemming Kloster Poulsen (formand), Peter Melbye, Anne-Grethe Jensen, Jacob Christiansen, Lone Sigurdsson (ekstern, bestyrer).

Byggeudvalg:

Dorte Bille Harding (formand), Ole Justesen, Per Gullestrup, Palle Baggesgård Pedersen, Flemming Kloster Poulsen, Lisbeth Pedersen, Hanna Vajhøj Poulsen (ekstern).

Fundraising udvalg:

Christine Bergstedt (formand), Per Gullestrup, Lisbeth Pedersen, Lars Skovhus (ekstern).