Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkeråd

Kirkerådet tager sig af Den Danske Kirkes praktiske og økonomiske anliggender. Mindst fem af rådets medlemmer bliver valgt af kirkens medlemmer på årsmødet, der som regel afholdes i juni måned. Desuden er kirkens præst og kirkens værge medlemmer, ligesom den danske ambassade i London udpeger et medlem af rådet.Kirkerådet mødes fire gange om året. Mellem møderne varetages kirkerådets mange praktiske opgaver af forskellige udvalg, hvor der også sidder frivillige, ikke-valgte personer.

Kirkerådets møder er offentlige for stemmeberettigede medlemmer af kirken.

Se datoer for kommende kirkerådsmøder i kalenderen.

Kirkerådet 2021-2022

Bette Petersen Broyd, formand & Forretningsudvalg, Persolaleudvalg, Kunstudvalg, Haveudvalg
Christine Bergstedt, næstformand & Økonomiudvalg, Fundraisingudvalg
Flemming Kloster Poulsen, præst & Aktivitets, medlem og medie udvalg, Forretningsudvalg,
Personaleudvalg, Velgørenhedsfond
Niels Ring Andersen, kasserer & Forretningsudvalg, Økonomiudvalg
Anne-Grethe Jensen, sekretær & Aktivitets, medlem og medie udvalg, Zoom
Per Gullestrup, kirkeværge & Forretningsudvalg, Økonomiudvalg, Fundraisingudvalg
Ole Justesen, kirkeværge & Fundraisingudvalg
Palle Baggesgaard Pedersen, Personale & Personaleudvalg, Forretningsudvalg, Økonomiudvalg,
FUHU, Velgørenhedsfond
Casper Orlyk, medlemskaber og Zoom & Aktivitets, medlem og medie udvalg
Helle Diget Bond, leder af Lørdagsskolen & Aktivitets, medlem og medie udvalg, Zoom Master
Peter Melbye, IT, teknologi og orgel & Aktivitets, medlem og medie udvalg
Connie Yilmaz Jantzen, Dansk KFUK
Anne Dorothea Bruun Aubry, Den Danske Ambassade

Udvalg

Forretningsudvalg:
Bette Petersen Broyd (formand), Niels Ring Andersen, Per Gullestrup, Flemming Kloster Poulsen,
Palle Baggesgård Pedersen


Økonomiudvalg:
Niels Ring Andersen (formand), Christine Bergstedt, Per Gullestrup, Palle Baggesgård Pedersen


Aktivitets/medlems/medie-udvalg:
Flemming Kloster Poulsen (formand), Peter Melbye, Anne-Grethe Jensen, Casper Orlyk, Helle
Bond, Lone Sigurdsson (ekstern, bestyrer) Inge Lise Nygaard (extern) Iben la Cour (extern)


Personaleudvalg:
Palle Baggesgaard-Pedersen (formand) Flemming Kloster Poulsen, Bette Petersen Broyd

Fundraising udvalg: Christine Bergstedt (formand), Per Gullestrup, Ole Justesen


Kunstudvalg: Lone Sigurdsson (ekstern, bestyrer & formand) Bette Petersen Broyd, Palle Baggesgaard
Pedersen


Haveudvalg: Hanna Vajhøj Poulsen (ekstern), Bette Petersen Broyd


FUHU Fond for Unge Handelsstuderende: Palle Baggesgaard Pedersen (formand), Niels Ring Andersen, Dorte bille Harding (extern), Inger Findley (extern)


Kirkens velgørenhedsfond: Flemming Kloster Poulsen, Palle Baggesgaard Pedersen, Inger Findley (extern)

Ansatte

Præst: Flemming Kloster Poulsen
Bestyrerpar: Lone Sigurdsson & Andy Atkinson
Administrator: Iben la Cour
Organist & Musical Director: Inge Lise Nygaard
Ekstern bogholder: Tina Weller, Eikon Management.

 
Ophavsret: