Kirkeråd

Kirkerådet tager sig af Den Danske Kirkes praktiske og økonomiske anliggender. Mindst fem af rådets medlemmer bliver valgt af kirkens medlemmer på årsmødet, der som regel afholdes i juni måned. Desuden er kirkens præst og kirkens værge medlemmer, ligesom den danske ambassade i London udpeger et medlem af rådet.Kirkerådet mødes fire gange om året. Mellem møderne varetages kirkerådets mange praktiske opgaver af forskellige udvalg, hvor der også sidder frivillige, ikke-valgte personer.

Kirkerådets møder er offentlige for stemmeberettigede medlemmer af kirken.

Se datoer for kommende kirkerådsmøder i kalenderen.

 
Kirkerådet 2019-2020

Dorte Bille Harding, formand

Christine Bergstedt, næstformand

Niels Ring Andersen, kasserer

Anne-Grethe Jensen, sekretær

Ole Justesen, kirkeværge

Andy Marino, kirkeværge

Flemming Kloster Poulsen, præst

Johanne Nørtoft Thomsen, præst

Helle Diget Bond, leder af Lørdagsskolen

Peter Melbye, IT ansvarlig

Ulrik E. Petersen, Den Danske Ambassade

Palle Baggesgård Pedersen, Dansk KFUK

Per Gullestrup

Jacob Christiansen

 

Ekstern bogholder: 

Tina Weller

 

Udvalg

Forretningsudvalg:

Dorte Bille Harding (formand), Niels Ring Andersen, Per Gullestrup, Flemming Kloster Poulsen, Ulrik E. Petersen

Økonomiudvalg:

Niels Ring Andersen (formand), Christine Bergstedt, Per Gullestrup, Palle Baggesgård Pedersen

Værgeudvalg:

Ole Justesen (formand), Andy Marino, Andrew Atkinson (ekstern, bestyrer)

Aktivitets/medlems/medie-udvalg:

Flemming Kloster Poulsen (formand), Peter Melbye, Anne-Grethe Jensen, Jacob Christiansen, Lone Sigurdsson (ekstern, bestyrer), Johanne Nørtoft Thomsen, Jacob Christansen

Byggeudvalg:

Dorte Bille Harding (formand), Per Gullestrup, Hanna Vajhøj Poulsen (ekstern)

Fundraising udvalg:

Christine Bergstedt (formand), Per Gullestrup, Ole Justesen

 

Ophavsret: