Torsdag d. 21. marts 2019, Kl. 19:00 til kl. 21:00

Vi indleder med et kort oplæg, bl.a. baseret på Bibelen, hvorefter vi diskuterer aftenens emne, evt. i grupper. Diskussionen tager udgangspunkt i et spørgeark, som giver en retning på samtalen. Vi samler op og runder af i samlet trop, inden vi går hver til sit.

Temaer:
Hvordan mand i en moderne verden?
Hvordan blive en bedre søn?
Hvordan blive en bedre kæreste/ægtemand?
Hvordan blive en bedre far?
Hvordan leve med nederlag?
Hvordan praktisere tro og livsværdier?